Image

Verksamheterna i utlandet

Efter den framgångsrika aktieförvaltningen på 1980-talet köper bröderna Erik och Staffan Salén konglomeratet Largus från Salénia 1993. Largus bildades från början som en avknoppning av Salénsfärens oljeprospektering, men innehåller nu olika handelsrörelser, bland annat Landauer. Brödernas arbete med Largus omfattar bland annat att sälja av en skeppsagent i Singapore, och att utveckla en handelsverksamhet, som efter en delförsäljning till taiwanesiska Tait erhåller agenturen på Heineken i Kina, vilket innebär att innehavet kan säljas med gott resultat 2003.

För Landauer, som handlar med seafood såsom räkstjärtar, bläckfisk etc., naturfiber och djurbiprodukter, ser man möjligheten att även expandera verksamheten till industrihonung. Med en egen fabrik i Cambridge som bereder och förpackar honungen, och levererar i allt från 25-kiloshinkar till hela tankbilar, så hinner man växa det till Englands största producent av industrihonung, innan honungsverksamheten säljs med god förtjänst 2007.

Den andra stora utlandsverksamheten är Higman Marine som efter förvärvet av konkurrenten Maryland Marine i slutet på 1990-talet, där bröderna Salén hjälper till med finansieringen, växer till att bli den tredje största aktören på push-bargemarknaden i USA, med en flotta på 240 fartyg.