Image

Med och motgångar

”Roburs” tid i Sven Saléns ägo är kort. Efter ett haveri säljer han pråmen 1916. Totalt äger Sven Salén två fullriggare under 1910-talet, ”Transocean” och ”Eros” som köps 1920, plus ett antal små segelskutor på cirka 200 ton. I samband med freden 1918 sjunker priset på tonnage i ett slag och många fartyg blir mer eller mindre värdelösa. Sven Salén har dock tur. Innan krigsslutet 1918 hinner han sälja ”Transocean” till en redare i Göteborg för en miljon kronor.

När denne i sin tur en tid senare tvingas sälja skeppet får han bara 50 000 kronor. Andra skeppet ”Eros” blir dock svårt stormskadad efter en resa från USA till Sydafrika. Lasten är både försenad och osäljbar och Sven Salén tvingas betala tillbaka pengarna som köparen betalat i förskott.