Image

Bananfebern rasar

I början på 1920-talet träffar Sven Salén norrmannen Carl Matthiessen som ska starta bananimport till Sverige. Banantransport är dock en riskfylld verksamhet, eftersom bananerna kräver kyla för att inte förstöras under transporten. Efter att en last bananer förstörts efter omlastningen i Rotterdam på vägen till Göteborg, så beslutar Sven Salén och Carl Matthiessen att själva transportera lasten. Bananerna vinner snabbt popularitet och bananförsäljningen ökar kraftigt i Sverige, från under 500 ton 1920 till över 10 000 ton 1930. Utvecklingen gör också att Banan-Kompaniets rederiavdelning blir en pionjär i utvecklingen av hela kylsjöfarten. I början på 1940-talet så blir Sven Salén ägare till Banan-Kompaniet medan Carl sitter kvar som vd.

Under 1930-talet etableras också en nära kontakt med Jacob Wallenberg och Enskilda Banken, där Jacob Wallenbergs samarbete med och förtroende för Sven Salén blir direkt avgörande för verksamhetens utveckling. Under flera årtionden framöver ska styrelsen komma att bestå enbart av Sven Salén och Jacob Wallenberg.