Image

Till 300 olika resmål världen över

När Katarina Salén tar över Noble Caledonia 2006 har bolaget sålt ”Caledonian Star” och opererar bara med inhyrda fartyg. Samtidigt växer Katarina och Per-Magnus Sanders andra polarkryssningsverksamhet PolarQuest starkt. När paret säljer PolarQuest 2009 har det växt från en ursprunglig omsättning på 1,8 miljoner kronor till att omsätta 80 miljoner kronor.

Istället väljer paret att fokusera krafterna på det Londonbaserade reseföretaget Noble Caledonia, där man utökar engagemanget 2010 med att köpa kryssningsfartyget ”Island Sky”, samtidigt som man startar Salén Ship Management för att sköta driften av fartyget. Året därpå köper man systerfartyget ”Caledonian Sky”. För att finansiera fartygsköp och samtidigt få tillgång till den australiensiska marknaden väljer paret, som äger majoriteten av Noble Caledonia, att 2011 sälja en minoritetsandel till det australiensiska reseföretaget APT. Några år senare köper man det tredje systerfartyget ”Hebridean Sky”. Idag har verksamheten dubblat omsättningen jämfört med 2006, till över 70 miljoner pund, och anordnar kryssningar med egna och inhyrda fartyg till 300 olika destinationer världen över.