Image

Sture Ödner kommer in när affärerna skjuter fart

1950-talet innebär en snabb expansion för rederinäringen i allmänhet, och Salénrederierna i synnerhet. Flottan växer snabbt med både inköp och nybeställningar från det egna varvet Ekensberg i Stockholm och Eriksberg i Göteborg. 1955 utser Sven Salén den tidigare påläggskalven Sture Ödner till vice vd, och i den här miljön kommer Ödners djärvhet och skarpa affärssinne till sin rätt.

Kylbåtarna blir större och modernare. Men affärerna går så bra att rederiets eget tonnage inte räcker till, och man börjar istället själva hyra in fartyg för tidsbefraktning. Under 1950-talet växer Saléns från en position som nummer 15-20 av världens största rederier till att bli det femte största.

Marknadsandelen ökar, varuslagen blir flera och fraktområdet utvidgas till hela världen, och på 1960-talet har man byggt upp världens största flotta av kylfartyg.