Image

Stora varvsaffärer

Den enskilt största händelsen för Salénrederierna under 1970-talet är övertagandet av landets största varvskoncern, Götaverken. Verken har svag lönsamhet, och står sig inte kostnadsmässigt mot den utländska konkurrensen. Med löfte om skattelättnader lyckas finansminister Gunnar Sträng få med Sture Ödner på en rekonstruktion av Götaverken. 1971 tar Salénrederierna över. För 150 miljoner i friskt kapital kan Saléns sänka skatten på sina vinster med hjälp av nya avskrivningsregler, men på sikt ska affären visa sig ta mycket av ledningens tid.

Med oljekriser, en stendöd tankmarknad och avbokade storordrar på fartyg kom problemen snabbt att hopa sig. När staten 1977 köper tillbaka Götaverken på nytt, för att trygga sysselsättningen för de 10 000 varvsanställda, säger Sture Ödner: ”Saléns bör aldrig någonsin mer gå in som ägare i ett varv.” I slutändan visar en summering av industriminister Rune B Johansson att det statliga stödet till varvsindustrin kostat skattebetalarna 12,5 miljarder svenska kronor för att hålla liv i en dödsdömd bransch.