Image

Oljekris i tankrederiet

Fram till 1973 är det mesta enkelt, med ständig tillväxt i rederiet. Sverige är en av världens ledande sjöfartsnationer, vid sidan av Norge och Grekland. Vissa orosmoln har börjat segla upp, framförallt för oljan från Mellanöstern. 1972 beställer man fyra nya 350 000-tonstankers från Kockums, och ytterligare tre året efter. En bidragande orsak till den stora beställningen är att få avskrivningsunderlag och därigenom sänka sin skatt, eftersom man fortfarande räknar med att generera vinster även framåt. Man ska då komma ihåg att bolagsskatten i Sverige på den här tiden är över 50 procent. Några av båtarna byggs också mot ett kontrakt med en amerikansk oljejätte, som senare cancelleras när fartygen är klara. Beslutet att beställa båtarna ska dock visa sig bli ödesdigert.

Salénkoncernen tvingas säga upp personal, samtidigt som man säljer ut tillgångar, både andra verksamheter som aktierna i NK, och totalt tolv fartyg, både tankers, torrlastbåtar och kylfartyg, till vrakpriser dessutom. Mellan 1976 och 1978 halveras den svenska handelsflottan räknat i tonnage.