Image

Olja är framtiden

Runt 1950 står Sven Salén i tät affärsförbindelse med Jim Watts på Chase Manhattan Bank i USA, och får av honom veta vad banken tror om den framtida oljekonsumtionen och transporterna av olja. 1951 beställer Sven Salén därför sitt första stora motortankfartyg, 16 500-tonnaren ”Dagmar Salén”. Tankrederiet växer under 1950-talet och 1958 levereras 40 000-tonnaren ”Sven Salén” som är den svenska handelsflottans största fartyg och störst världen i sitt slag. Vid slutet av 1960-talet är konkurrensen hård men Salénrederierna ett av de största tankrederierna i världen, och tankdivisionen dominerar företagets omsättning och vinst. I oktober 1969 sjösätts 210 000-tonnaren ”Sea Sovereign” som då är Sveriges största fartyg. I personaltidningen kallar Sven Salén evenemanget för ”svenska handelsflottans steg in i mammut-eran”.