Image

Nya verksamheter under 1970-talet

Under 1970-talets andra hälft har den ekonomiska verkligheten kommit ikapp Salénrederierna, som byter namn till Saléninvest och noterar sig på börsen 1976. Men trots det besvärliga läget för sjöfarten så gör Saléns andra lyckade affärer.

Salén & Wicander bildas redan 1946 av Sven Salén och August ”Pippi” Wicander, och växer under 1950-talet till en diversehandel av skilda aktiviteter, med en framgångsrik generalagentur för Toyotabilar, vid sidan av agenturerna för bland annat Rolls Royce flygmotorer, Kawasaki Motorcyklar och Siwertell tankrengöringssystem, där flera av verksamheterna gör bra vinster.

1970 bildas flygfraktbolaget Cargolux, som baseras i Luxemburg för att inte riskera att stöta sig med SAS. Bolaget som fraktar allt från grönsaker till cirkusdjur får en något trög start men när Saléns säljer sitt innehav 1991 är Cargolux ett av världens ledande flygfraktbolag med fjorton Boeing 747-plan.

I spåren av första oljekrisen startar Saléns även verksamhet inom olja, med både oljeriggar och prospektering. 1978 är verksamheten som får namnet Salén Energy det enda bolaget i koncernen som väntas ge en ordentlig vinst, framförallt som ett resultat av rigguthyrningen.

I mitten på 1970-talet byggs också Salénhuset i centrala Stockholm, som när det säljs i delar 1979 och 1983 betalar tillbaka investeringen flera gånger om.