Image

Med från starten

Runt millennieskiftet investerar Salénia i en portfölj av IT-bolag, där den då nystartade konsultmäklaren eWork ingår. Bolaget förser stora företag med specialiserad IT-kompetens genom en databas med fristående IT-konsulter, och växer snabbt. Från en obefintlig omsättning år 2000 växer bolaget till en omsättning på 650 miljoner kronor 2006, och därifrån till 4,7 miljarder 2014. I februari 2008 börsnoteras eWork och i september 2010 tar Staffan Salén över som styrelseordförande i eWork, efter Sven Hagströmer.

Vid sidan av eWork så är Staffan och Erik Salén med om att starta två andra verksamheter som ska komma att växa starkt.

Strax efter millennieskiftet investerar man i det fastighetsbolag som Staffan Saléns tidigare studiekamrat David Mindus håller på att starta upp. Bolaget fokuserar på marknaden för lager- och industrilokaler, och växer snabbt. Med ett omvänt förvärv av IT-företaget Effnet börsnoteras verksamheten som får namnet Sagax. För Salénias del utvecklas ursprungsinvesteringen på några miljoner till ett 10-procentigt ägande i en fastighetskoncern som idag har hyresintäkter på över en miljard kronor.

2004 lämnar ett team av förvaltare den etablerade finanskoncernen Catella för att starta eget förvaltningsbolag. Staffan Salén hjälper till med både finansiering och kontorsplats åt det nystartade Strand Kapitalförvaltning, där Salénia också äger 30 procent. Med en oberoende och framgångsrik förvaltning växer bolaget snabbt. 2015 har bolaget ett förvaltat kapital på över 3 miljarder kronor.