Image

Kris på allvar

Hösten 1982 vänder sjöfartkonjunkturen neråt. Kyl går hyfsat men med svaga utsikter och torrlast hankar sig fram på en svag marknad, och tanks förluster väntas äta upp hela årets vinst. Samtidigt säljs andra delar av koncernens tillgångar ut, som TOR Line, Salénhuset och JS Saba. I det läget får Mats Ruhne sin vilja igenom att beställa tretton nya, dyra kylfartyg. 1983 blir ett av de svåraste åren för sjöfarten sedan andra världskriget.
1984 arbetar högsta ledningen med att ta fram en plan för finansiell rekonstruktion av Saléninvest. Hösten 1984 upprättar bolaget kontrollbalansräkning och förhandlar med de totalt 20 bankerna som är berörda. Sven Hampus Salén uppvaktar Olof Palme för att förmå regeringen att hjälpa koncernen genom krisen, men förgäves.

Sent på kvällen tisdagen den 18:e december beordrar slutligen Saléninvests ledning samtliga ägda fartyg jorden runt ut ur hamn, för att de inte ska kunna beläggas med kvarstad av olika länders fordringsägare. På morgonen 19:e december skickas konkursansökan in till Stockholms tingsrätt.