Image

Köpet av Rex

17 februari 1967 offentliggörs köpet av Rexkoncernen, som omfattar Rederi AB Rex, Transoil, Bratt-Götha-företagen och TOR Line. Det är en av de största rederifusionerna dittills i Sverige. Affären initieras av Marcus Wallenberg på Enskilda Banken.

Innan köpet hade torrlast inte varit något eget rederi men med hjälp av Suezkrisen blir köpet av Rex en trevande start för Salénrederiernas torrlastverksamhet. Omsättningen på hela koncernen väntas bli en miljard kronor efter fusionen, och året efter går man om Sveriges dittills största rederi, Brostöms, i tonnage.

I köpet ingår även TOR Line som bedriver kombinerad gods- och passagerartrafik på Nordsjön på de för tiden nya roro, roll on/roll off-färjorna. Konceptet känns igen från dagens jättefärjor, med barer som öppnar så fort fartyget lagt ut, tax-free och dans- och musikunderhållning. Allt detta hade nyhetens behag 1967 men någon större affär rent ekonomiskt blev aldrig rederiet.