Image

Inbrytningen på flygmarknaden

Redan 1987 tar Sven Hampus Salén klivet in i flygbranschen, med köpet av ett litet flygbolag i Göteborg, som man döper om till Salair. Verksamheten får en trög start i lågkonjunkturen 1990-1992, i tuff konkurrens med SAS, och efter sammangåendet med Avia 1992 bildas inrikesflygbolaget Skyways.

Med mindre plan och färre anställda lyckas man få lönsamhet där SAS misslyckats. 1995 är Skyways största inrikesbolaget i Sverige sett till antal destinationer, 1997 skrivs ett samarbetsavtal med SAS, och 1998 köper SAS 25 procent av Skyways. Expansionen fortsätter fram till 2001, som blir ett svart år för hela flygbranschen.