Image

In i varvsnäringen under kriget

Redan under 1930-talet avspeglar sig nazisternas maktövertagande på sjöfolkets upplevelser av tyska hamnar och vid krigsutbrottet 1939 följer avspärrningar, minor, torpederingar och förlusten av tusentals civila sjömäns liv. Sverige är instängt men en begränsad svensk lejdbåtstrafik etableras för försörjningen av folkhushållet.

Men vintern 1941-42 tvingas Sven Salén avbryta trafiken helt på grund av minfaran. Trots att andra världskriget satte helt nya spelregler för skeppsredares verksamhet lyckas Sven Salén stärka sin ekonomiska ställning under kriget, bland annat genom köpet av Ekensbergs varv.