Image

Generationsskifte i koncernen

Under 1960-talet är sjöfarten den tredje största exportnäringen i Sverige och Salénrederierna börjar decenniet med goda finanser och ett starkt läge på marknaden. 1962 utnämns Sture Ödner till vd medan Sven Salén tar ordförandeskapet i koncernen. Ödner har sin chefs affärssinne och våghalsighet och koncernen fortsätter locka till sig djärva, unga män som vill göra stora affärer.

1963 börjar Sven Saléns ene son Christer på kylrederiet och 1966 börjar Sven Saléns andre son Sven Hampus på tankrederiet, och snart därefter bildar bröderna det egna bolaget Salénia.

Dopet av 210 000-tonstankern ”Sea Soverign” den 23 oktober 1969 blir Sven Saléns sista officiella framträdande före sin död den 29 oktober. Efter sig lämnar han, uppbyggt från ingenting, ett världsomfattande rederi på stadig uppgång.