Image

Första fartygen

Året är 1915 och första världskriget rasar för andra året i rad. Rapporter om minsprängningar kommer regelbundet och de handelsfartyg som vågar sig ut från svenska hamnar tar stora risker. Sven Salén arbetar på Göteborgs Handelsbank efter en ettårig utbildning på Göteborgs Handelsinstitut. På hösten 1915 beslutar sig Sven Salén att ge sig in i redaryrket. 25 år gammal köper han sitt första fartyg, en 200-tons motorpråm vid namn ”Robur”. Kriget har drivit upp fraktraterna och Sven Salén ser möjligheter. Kort efter sitt första förvärv köper Sven Salén ännu en motorskonert vid namn ”Ida”, och därefter segelfartyget ”Puerto Montt”.

Segelfartyget köper han på den amerikanska västkusten av en tysk som utvandrat till Chile, vilket gör att det tar två månader att slutföra transaktionen. Det snabbseglande fartyget gör hela 17,5 knop. Den tidens motorfartyg gör sällan mer än tio knop, men å andra sidan behöver de ingen vind. Fartyget döper han om till ”Transocean” och efter en skakig start på redarkarriären är Sven Salén äntligen igång på världshaven..