Image

Flyktingtransporterna

I slutet av andra världskriget förhandlar Folke Bernadotte med SS-chefen Himmler om att få hämta fångar från koncentrationslägren och köra dem till Sverige, och han ber därför Sven Salén ställa upp med båtar för att föra fångarna från Lübeck till Trelleborg. 3 maj 1945 förs tusen lägerfångar i land från fartygen ”Lillie Matthiessen” och ”Magdalena”.

Även efter krigsslutet fraktar Sven Saléns fartyg flyktingar, på ett amerikanskt trupptransportfartyg som han istället låter bygga om för flyktingtransport och döper till ”Anna Salén”. Resorna går från det krigshärjade Europas många uppsamlingsläger till Australien och Kanada med ”Anna Salén”.

I början på 1940-talet flyttar Sven Salén kontor till Strandvägen där han delar kontor med Mellaneuropeiska Handelsbolaget Meropa, som han äger hälften av. Andra hälften ägs av ungraren Kalman Lauer. På kontoret arbetar också den unge Raoul Wallenberg, och det är Kalman Lauer som föreslår denne som en lämplig person att skicka till Budapest för att rädda ungerska judar.