Image

Bröderna delar på sig – Sven Hampus affärer

Redan 1984 kommer Sven Hampus affärer att kretsa kring finansiering och handel med aktier i efterdyningarna av konkursen. Han vill vara med och stötta de gamla kollegor som fortsatt arbeta inom sfärens tidigare intresseområden, men vill inte gå in som kontrollerande aktieägare.

I början på 1980-talet har Salénia köpt in sig i Bilspedition AB, som utvecklas snabbt under 80-talet, bland annat med förvärvet av linjerederiet Transatlantic. Salénia medverkar som en aktiv ägare till en strukturomvandling av transportbranschen och säljer sommaren 1991 sitt innehav i Bilspedition, med god förtjänst.

Salénia är även engagerad i Stockholm Chartering, Cool Carriers och det återuppståndna torrlastrederiet Sven Salén AB. Med utgångspunkt i Sven Salén AB och förvärvet av Scandocean genomför Salénia en komplicerad strukturaffär med det börsnoterade Uddevalla Shipping. För Sven Salén AB som har ledningsresurserna och idéer, medan Uddevalla Shipping har en intressant flotta och en kraftig balansräkning men inget management, är affären idealisk. Bolaget döps om till Frontline och säljs senare till den norske storredaren John Fredriksen.