Image

Bolagen lever vidare

Efter konkursen sitter både bankerna och konkursförvaltaren som ägare till fartyg och verksamheter som ändå fortsätter i olika former. Redan 1983 har vd Gunnar Rosengren bildat bolaget Argonaut AB som en avknoppning från tankrederiet. Samma sak gör man på andra håll i koncernen. I torrlastbolaget Salén Dry Cargo säljer man två torrlastfartyg till nybildade Monitor Shipping, och bolaget Largus Exploration bildas för att sköta en del av offshore-borrningen efter olja som legat i Salén Energy. Både Argonaut och Monitor börsintroduceras. Även Salén & Wicander hittar ny ägare.

Även Mats Ruhne har en liknande plan i byrålådan för sin del av koncernen, och likt Fågel Fenix kraschar och återuppstår världens största, modernaste och tekniskt mest avancerade kylfartygsrederi som över en natt i bildandet av Cool Carriers, som senare säljs till Bilspedition 1987.

För att förse alla tankbåtar som blivit stående efter konkursen med frakter tills de säljs, startar Clarence Dybeck befraktningsbolaget Stockholm Chartering. Bolaget finansieras av Sven Hampus Salén med en och en halv miljon kronor. Argonaut AB skjuter till lika mycket, och Monitor likaså. Även Svenska Varv som sitter med ett stort antal tankbåtar som blivit utan styrning, och det statliga rederiet Zenit, som tagit över Götaverkens osålda fartyg, ingår i den flotta som opereras av Clarence Dybeck och hans team.