Image

Bananaffärerna växer

Under andra världskriget blir det tvärstopp för bananhandeln, av naturliga skäl, men redan 1946 ökar importen till 21 000 ton bananer. Samtidigt utvecklas kyltekniken och Saléns flotta expanderar till att frakta allt möjligt gods, över hela världen, allt från fruset valkött till Japan till pansarfordon till amerikanska militärbaser i Stilla Havet.

Under 1960-talet fördubblas omsättningen till 165 miljoner kronor, och Banan-Kompaniet importerar nu allt möjligt som Sverige inte kan odla självt eller har tillgång till på vintern. I mitten av 1960-talet genomgår fruktimporten i Sverige en strukturrationalisering för att minska riskerna för aktörerna.

1972 går Salénägda Banan-Kompaniet samman med Johnssonägda Sandéngruppen och skapar JS Saba, och redan första året omsätter man 400 miljoner kronor, vilket de kommande 10 åren ska växa till 15 miljarder kronor, under den expansive vd:n Thore Nydahls ledning. 1978 uppgår bananimporten till 80 000 ton, vilket motsvarar tio kilo bananer per svensk och år.