Image
Image
Image
Image

Staffan & Erik Salén

Samtliga innehav nedan ägs av Salénia eller Westindiakoncernerna vilka i
 sin tur ägs till 100 procent av Staffan och Erik Salén.

Amapola Flyg AB

Amapola Flyg erbjuder ett brett utbud av flygtjänster till den regionala flygfraktmarknaden. Tjänsterna omfattar kompletta flygfraktsystem och chartermäklartjänster. Bolagets största kund är Posten Logistik AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Salénia/Westindia.

Hemsida: www.amapola.nu

Direktflyg

Direktflyg är en resebyrå som förmedlar flygresor till framför allt mindre orter i Sverige, vanligtvis sådana som omfattas av rikstrafiksupphandlingar. Direktflyg är ett helägt dotterbolag till Salénia/Westindia

Hemsida: www.direktflyg.com

e-Work

eWork är en komplett konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Bolagets affärsmodell bygger på konsultmäklarmodellen vilket innebär att konsulterna inte är anställda hos eWork. Bolaget har växt kraftigt sedan det grundades år 2000, och är börsnoterat sedan 2008. Salénia/Westindias ägande uppgår till 28 procent.

Hemsida: www.ework.se

Green Landscaping

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Bolagets affärsidé är att för- ädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Verksamheten är uppdelad i tre rörelsesegment: Grönyte- skötsel & Landscaping, Sports Landscaping och Träd- och skogsvård. Salénia/Westindia äger 10 % i bolaget som är noterat på Nasdaq First North.

Hemsida: www.greenlandscapinggroup.se

Investment AB Jamaica

Investment AB Jamaica äger och förvaltar två bostads- och kontorsfastigheter på Styrmansgatan vid hörnet Strandvägen i centrala Stockholm. Fastigheten på Styrmansgatan 2 rymmer även Salénia/Westindias huvudkontor. Bolaget ägs till lika delar av Katarina Salén, Patrik Salén, Staffan Salén och Erik Salén.

Landauer Ltd

Landauer är ett handelsföretag verksamt inom seafood dvs fisk och skaldjur. Huvuddelen av produkterna kommer från Sydostasien och säljs till Europa och Amerika. Bolaget är baserat i London, har varit verksamt sedan 1878 och är ett helägt dotterbolag till Salénia/Westindia.

Hemsida: www.landauergroup.co.uk

Largus Aviation

Largus Aviation bedriver uthyrning av flygplan på operationell leasing, bland annat till systerbolaget Amapola Flyg AB. Largus Aviations flotta består av flygplanstyperna Fokker 50, Embraer 145 och Jetstream 32. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Salénia/Westindia.

Metsnik

Metsnikkoncernen äger och förvaltar skogsfastigheter i Estland. Totalt äger koncernen över 20 000 hektar mark på öarna Dagö och Ösel. Salénia/Westindias ägande i Metsnik uppgår till 20 procent.

Hemsida: www.metsnik.ee

Sagax

Sagax investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Fastighetsbeståndet uppgår 2014 till över 180 fastigheter med en uthyrningsbar area på över 1,6 miljoner kvadratmeter, där merparten är beläget i Sverige, huvudsakligen Stockholmsområdet, och en tredjedel i Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och Salénia/Westindias ägande uppgår till 10 procent.

Hemsida: www.sagax.se

Spotlight Stockmarket

Spotlight grundades som Aktietorget 1997 och är en marknadsplats med en klar idé: att göra det enklare, tryggare och synligare att vara noterad. Detta genom att skapa så bra förutsättningar som möjligt för tillväxtbolag att få tillgång till expansionskapital och börsens fördelar för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet. Därtill vill man göra det enklare och tryggare för investerare att bli delägare i tillväxtbolag med en etablerad verksamhet som är inne i eller har ambitionen att gå in i sin mest spännande tillväxtfas. Salénia/Westindia äger cirka 16% i Spotlight.

Hemsida: www.spotlightstockmarket.com

Strand Kapitalförvaltning

Strand Kapitalförvaltning bildades 2004 med avsikten att enbart erbjuda skräddarsydd diskretionär förmögenhetsförvaltning, men i och med efterfrågan från bolagets kunder har man även startat fondförvaltning. Bolaget är fristående, oberoende och långsiktigt i sin förvaltning och baserar investeringarna på sin egen analys. Salénia/Westindia äger 31 procent av Strand Kapitalförvaltning.

Hemsida: www.strandkapital.se