Image
Image
Image
Image

Patrik Salén

Credelity Capital AB

Credelity Capitals affärsidé är att skapa värdetillväxt via investeringar i onoterade tillväxtföretag. Bolaget investerar i små och medelstora industri- och handelsföretag, med en omsättning mellan 200 och 500 miljoner kronor. Exempel på bolagsinvesteringar inkluderar Aritco (plattformshissar), Gycom (elkomponenter) och Exotic Snacks (natursnacks). Patrik Salén är delägare och investerare i Credelity.

Hemsida: www.credelity.se

Garpco

Garpco AB är ett investmentbolag som äger och förvaltar små och mellanstora industribolag. Aktien handlas på Alternativa Aktiemarknaden och familjen Salén äger tillsammans 15 procent av kapitalet och nära 23 procent av rösterna i Garpco.

Hemsida: www.garpco.com

Hyper Island

Hyper Island är ett utbildningsföretag specialiserat på digitala och interaktiva medier, med kontor i Karlskrona, Stockholm, Singapore, Manchester och New York. Utbildningen är utformad för att efterlikna arbetslivet för att förbereda studenterna för arbetsmarknaden. Patrik Salén är ledamot i styrelsen för Hyper Island och även delägare.

Hemsida: www.hyperisland.com

Investment AB Jamaica

Investment AB Jamaica äger och förvaltar två bostads- och kontorsfastigheter på Styrmansgatan vid hörnet Strandvägen i centrala Stockholm. Fastigheten på Styrmansgatan 2 rymmer även Salénia/Westindias huvudkontor. Bolaget ägs till lika delar av Katarina Salén, Patrik Salén, Staffan Salén och Erik Salén.

Mowic

Mowic är marknadsledande på GPS-system för drift och underhåll av vägar och infrastruktur. Bolaget äger och driver ett mobilt datakommunikationsnät, Mowic Nät, för professionella användare med höga krav på driftsäkerhet. Kundstocken omfattar kommuner, byggföretag, energiverk, räddningstjänst och vädertjänster. Patrik Salén sitter i styrelsen för Mowic.

Hemsida: www.mowic.se

MVI Equity

MVI Equity är ett riskkapitalnätverk bestående av ett 100-tal entreprenörer och företagsledare som investerar i onoterade företag med fokus på Sverige. MVI Equity ansvarar för att identifiera, analysera, presentera och förvalta investeringsobjekten åt investerarnätverket. Bolaget fokuserar på majoritetsinvesteringar i företag med en omsättning mellan 100 och 200 miljoner kronor. Exempel på bolagsinvesteringar inkluderar Noxon (dekantercentrifuger) och SMP (rototilter & grävmaskinsutrustning). Patrik Salén är delägare och investerare i MVI Equity.

Hemsida: www.mvi.se

Precio

Precio är en helhetsleverantör av skräddarsydda IT-lösningar med fokus på Microsoftteknologi. Bolaget hade 2014 omkring 135 anställda, och bland bolagets kunder finns Energimyndigheten, Rädda Barnen och Swedish Match. Över hälften av försäljningen sker till offentlig sektor. Patrik Salén sitter i styrelsen för Precio och är även aktieägare.

Hemsida: www.precio.se