Image
Image
Image
Image

Katarina Salén

Investment AB Jamaica

Investment AB Jamaica äger och förvaltar två bostads- och kontorsfastigheter på Styrmansgatan vid hörnet Strandvägen i centrala Stockholm. Fastigheten på Styrmansgatan 2 rymmer även Salénia/Westindias huvudkontor. Bolaget ägs till lika delar av Katarina Salén, Patrik Salén, Staffan Salén och Erik Salén.

Noble Caledonia

Noble Caledonia är en Londonbaserad researrangör som anordnar upptäcktsresor med mindre kryssningsfartyg världen över. Noble Caledonia arbetar med mindre fartyg med omkring 100 passagerare och ett gediget program med föreläsare, guider och omsorgsfullt utarbetade landstigningar där fokus ligger på upplevelse av natur och kultur. Resorna anordnas på de egenägda fartygen M/S Island Sky, M/S Caledonian Sky och M/S Hebridean Sky, plus ett flertal andra inhyrda fartyg. Katarina Salén och Per-Magnus Sander är majoritetsägare i Noble Caledonia.

Hemsida: www.noble-caledonia.co.uk

Noble Caledonia Charitable Trust

Noble Caledonia Charitable Trust verkar för att förbättra de ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena i de områden som researrangören Noble Caledonia arbetar i och besöker. De insamlade medlen kommer dels från en procentandel av Noble Caledonias vinst, dels från insamlingar bland bolagets personal och dels från donationer från resenärer. Bland Trustens projekt finns insamlingen 2014 till nya fiskebåtar till fiskebyarna som blivit förstörda av tyfonen i Filippinerna.

Salén Ship Management

Salén Ship Managements verksamhet består i att bemanna och sköta driften av de Salénägda kryssningsfartygen M/S Island Sky, M/S Caledonian Sky och M/S Hebridean Sky. Bolagets fokus är att sköta fartygen till en standard motsvarande fyrstjärnigt plus, och att hålla fartygen med en permanent och erfaren personal. Fartygen är uthyrda på långa kontrakt till Noble Caledonia och seglar med passagerare 350 dagar om året. Bolaget startades 2009 av Katarina Salén och Per-Magnus Sander.

Hemsida: www.salenship.com