Image
Image
Image
Image

Saléns är en familj – men också en gemenskap av personer och bolag som spänner över tre generationer och de flesta av näringslivets branscher.

Biografi Sven Salén

Sven Salén föds 1890 i vad han själv kallat ”ett gott borgerligt hem” i Borås, som den yngste av tre bröder. Efter studentexamen 1909 och en ettårig utbildning på Göteborgs Handelsinstitut, får han anställning på Göteborgs Handelsbank, varifrån han 1915 tar steget in i rederinäringen.

Vid sidan av redaryrket utvecklar Sven Salén många andra intressen. Tillsammans med brodern Ernst kör han både bil- och motorcykeltävlingar i Göteborg. Han blir ordförande för motorklubben GMCK och sätter rekord i längdhopp på motorcykel. Sven Salén börjar även med utförsåkning långt innan Internationella Skidförbundet erkänt det som sport.

Seglingsintresset har Sven Salén med sig från barndomen där han och hans bröder seglar i familjens vätternsnipa på Öresjön nära hemmet, och redan som tioåring vinner Sven Salén sin första seglingstävling.

1927 vinner han den omsusade Guldpokalen i Oyster Bay utanför New York, vilket gör honom riksbekant som seglare i Sverige. Seglingen blir också en indirekt inträdesbiljett till de tongivande kretsarna i näringslivet, där vänskapen med Jacob Wallenberg kom att bli avgörande för Sven Saléns affärer. Vid OS i Tyskland 1936 deltar Sven Salén i 6-metersklassen och vinner brons för Sverige.

Men Sven Salén, som både är ordförande i Friluftsfrämjandet och Svenska Seglarförbundet, brinner också för att göra seglingen mer tillgänglig för allmänheten och tar initiativet till Folkbåten, med ambitionen att skapa en slags flytande sommarstuga. Folkbåten blir mycket populär och än idag seglar närmare 4000 folkbåtar i norden.

Seglingsintresset går för Sven Salén hand i hand med intresset för sången och visan, vilket ofta utövas i sällskap med Visans vänner eller i andra delar av Sven Saléns rika föreningsliv, där den långa vänskapen med Evert Taube spelar en särskild roll. Sven Salén skriver själv visor, som spelas in på skiva av Jussi Björling, och han grundar, tillsammans med Ulf Peder Olrog, Svenskt visarkiv som i 19 år drivs helt på Sven Saléns egen bekostnad innan staten övertar det ekonomiska ansvaret 1970.

Sven Salén avlider den 29 oktober 1969.

Familjen Salén