Image
Image
Image
Image

Välkommen till Saléns

Salénföretagen grundades 1915 av Sven Salén. 1985 delade hans söner upp verksamheten mellan sig och idag är den tredje generationen Salén verksamma i sfärens intressebolag. Under årens lopp har familjen varit investerade i mer än 150 bolag. Den röda tråden i familjens engagemang är ett livligt intresse för företagsutveckling, utan branschbegränsningar. Du hittar en översyn av våra bolag under fliken Företag.

För att ge en bättre förståelse för våra inbördes förhållanden och hur det vi gör idag har sina rötter i vad som hänt tidigare så hittar du en historisk översikt över de avgörande händelserna i Saléns historia, i formen av en tidslinje, under symbolen ovan.

Bredvid den hittar du också en biografi över Sven Salén och ett familjeträd.